Διορθωτική συντήρηση και μετασκευές

Η διορθωτική συντήρηση αφορά εργασίες που εκτελούνται σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης. Ο στόχος της είναι να επανέλθει ο γερανός σε κατάσταση που θα του επιτρέπει να εκτελεί τις προβλεπόμενες λειτουργίες. Η έγκαιρη επισκευή γνωστών προβλημάτων περιορίζει την πιθανότητα έκτακτων βλαβών που οδηγούν σε διακοπή των εργασιών και, πολλές φορές, επιβάλλεται από τους κανονισμούς.

Η μετασκευή είναι ένας σχετικά εύκολος και οικονομικός τρόπος για να προσθέσετε σύγχρονες λειτουργίες και τεχνολογίες στην υπάρχουσα γερανογέφυρα που διαθέτετε. Ορισμένες συνηθισμένες εργασίες μετασκευής και εκσυγχρονισμού περιλαμβάνουν την αντικατάσταση βαρούλκων και άλλων εξαρτημάτων, την προσθήκη συστημάτων ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας (μετατροπέων συχνότητας –Inverters) και ασύρματου χειρισμού, και την προσθήκη φωτισμού LED. Σε σύγκριση με τον εκσυγχρονισμό, η μετασκευή απαιτεί κατά κανόνα πολύ λιγότερο προγραμματισμό εκ των προτέρων και μικρότερο διάστημα διακοπής των εργασιών.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Προγραμματισμένη επισκευή γερανού

Η αποκατάσταση γνωστών προβλημάτων συμβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας και στην αποφυγή μεγαλύτερων δαπανών. Καταγράφουμε τις βλάβες των εξαρτημάτων που εντοπίζουμε κατά τις επιθεωρήσεις και τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, και συζητάμε μαζί σας τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Επίσης, προσαρμόζουμε την εκτέλεση των επισκευών του γερανού και του βαρούλκου σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής που έχετε, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών.

Σε περίπτωση βλάβης που δεν επιτρέπει τη λειτουργία του γερανού, επικοινωνήστε μαζί μας για να προχωρήσουμε σε έκτακτη επισκευή και αποκατάσταση

planned_crane_repairs.png

Αντικατάσταση βαρούλκου

Μήπως το βαρούλκο σας έχει φτάσει στο τέλος της παραγωγικής του ζωής; Όσο καλά και εάν συντηρείται, το βαρούλκο σας δεν θα λειτουργεί για πάντα.

Τα Βαρούλκα CXT® της Konecranes μπορούν να τοποθετηθούν στους περισσότερους γερανούς. Τα βαρούλκα Konecranes είναι σχεδιασμένα για εύκολη εγκατάσταση, προκαλώντας την ελάχιστη ως μηδενική ματαβολή στην παραγωγή σας.

hoist_replacement_8_20.png

Αντικατάσταση εξαρτημάτων γερανού

Εκτός από τα βαρούλκα, υπάρχουν πολλά άλλα εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν ή να μετασκευαστούν:

• Ηλεκτρομειωτήρες, ράγες, τροχοί, συστήματα μετάδοσης κίνησης, κ.λπ.
• Σκάλες, πλατφόρμες και άλλα μέσα πρόσβασης στο γερανό
• Συσκευές ασφαλείας, όπως γραμμές απομόνωσης για αποτροπή των διαρροών και τεραμτικοί-οριακοί διακόπτες
• Κινητήρες κίνησης και ανύψωσης

crane_component_replacement_8_20.png

Αναβαθμίσεις συστημάτων ελέγχου

Υπάρχουν διάφορες μετασκευές και αναβαθμίσεις που μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο τροφοδοσίας και ελέγχου του γερανού σας.

Έλεγχος φορτίου: Πολλές φορές, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ή αναβάθμισης των συστημάτων ομαλού ελέγχου ταχύτητας και αποφυγής συγκρούσεων και των υπόλοιπων τεχνολογιών, ώστε να χρησιμοποιείτε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Ασύρματα χειριστήρια: Τα ενσύρματα χειριστήρια απαιτούν τη μετακίνηση του χειριστή μαζί με το γερανό. Με τα ασύρματα χειριστήρια, ο χειριστής μπορεί να επιλέξει μια θέση που του δίνει καλύτερη εικόνα του φορτίου.

Συστήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας : Η Konecranes παρέχει συστήματα τροφοδοσίας, τα οποία περιλαμβάνουν συστήματα γιρλάντας καλωδίων (Festoon Cables), ενεργειακών αλυσίδων (Energy Chain) και Ροηφόρων γραμμών, για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

power_and_control_upgrades.png

Έξυπνα Χαρακτηριστικά

Υπάρχουν πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στη γερανογέφυρά σας προκειμένου να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο κατά το χειρισμό υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Ο Ελεγχος Ταλάντωσης (Sway Control) έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει αυτόματα την ταλάντωση του φορτίου ελέγχοντας το ρυθμό επιτάχυνσης και επιβράδυνσης της γερανογέφυρας και του φορείου.

Η Αποτροπή Κραδασμών (Shock Load Prevention) επιτρέπει τον ομαλό έλεγχο του φορτίου. Σε περίπτωση που γίνει πολύ απότομη προσπάθεια παραλαβής και ανύψωσης του φορτίου, η ταχύτητα ανύψωσης προσαρμόζεται αυτόματα και άμεσα.

Οι Προστατευόμενες Περιοχές (Protected Areas) είναι περιοχές στις οποίες δεν μπορεί να εισέλθει ο γερανός και τις οποίες δεν μπορεί να παρακάμψει ή να προσαρμόσει ο χειριστής.

smart_features_8_20.png

Αναβάθμιση φωτισμού LED για γερανούς

Οι παραδοσιακές λυχνίες μετάλλου αλογονιδίου ή αλογόνου έχουν μικρή διάρκεια ζωής και μπορούν να παρουσιάσουν βλάβες λόγω κραδασμών, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους και λιγότερο αποτελεσματικές λειτουργίες. Με την εγκατάστασηφωτισμού LED, έχετε λυχνίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οι οποίες είναι πολύ λιγότερο επιρρεπείς σε βλάβες από κραδασμούς.

Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο παραδοσιακός φωτισμός μπορεί να αντιστοιχεί σε ποσοστό από 50 έως 90 τοις εκατό της κατανάλωσης ενός γερανού. Γι' αυτό το λόγο, ο φωτισμός αποτελεί μεγάλο κόστος για όλες τις λειτουργίες του γερανού. Οι λυχνίες LED παρέχουν τον ίδιο βαθμό φωτισμού στο χώρο εργασίας με τις τυπικές λυχνίες, αλλά καταναλώνουν λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο της ενέργειας.

ledlighting.jpg

Συνδεθείτε με το σύνολο των γερανών σας

Μπορείτε να εγκαταστήσετε στους βιομηχανικούς γερανούς που έχετε μια σύνδεση απομακρυσμένων υπηρεσιών, με τη μορφή kit αναβάθμισης, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στις απομακρυσμένες υπηρεσίες TRUCONNECT®. Η μετασκευή αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε λεπτομερείς πληροφορίες από τους γερανούς σας και να τις στέλνετε σε μια συσκευή της επιλογής σας. Το σύστημα TRUCONNECT αναλύει και συνθέτει τα δεδομένα του εξοπλισμού σας και τα μετατρέπει σε πολύτιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τους γερανούς σας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

get_connected_to_your_crane_fleet.png