You are here

Έξυπνα χαρακτηριστικά για γερανογέφυρες

Καταξιωμένες τεχνολογίες και εφαρμογές

Έχουμε αναπτύξει αυτές τις τεχνολογίες σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι χειριστές γερανών σε όλο τον κόσμο. Κάθε έξυπνο χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε παλιό είτε σε νέο γερανό.

Τεχνολογίες ελέγχου τοποθέτησης και φορτίου που εξασφαλίζουν ασφάλεια, παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα για τους χειριστές γερανών

Τα έξυπνα χαρακτηριστικά ελέγχου φορτίου έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας των χειριστών γερανών, επιτρέποντάς τους να κάνουν ομαλές και ελεγχόμενες κινήσεις στο γερανό με μεγαλύτερη ευκολία. Η Konecranes προσφέρει τα παρακάτω έξυπνα χαρακτηριστικά ελέγχου φορτίου:

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ (SWAY CONTROL) έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει αυτόματα την ταλάντωση του φορτίου ελέγχοντας το ρυθμό επιτάχυνσης και επιβράδυνσης της γερανογέφυρας και του φορείου. Αυτό το έξυπνο χαρακτηριστικό συμβάλλει στην ακριβή τοποθέτηση του φορτίου και μειώνει το χρόνο φόρτωσης.

Η ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (INCHING) επιτρέπει την εκτέλεση ακριβέστατων, βηματικών κινήσεων κατά την προσέγγιση στον προορισμό του φορτίου. Μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο για την ανύψωση όσο και για τη μετακίνηση. Μπορείτε να προκαθορίσετε τα σχετικά διαστήματα σε τιμές που κυμαίνονται από 2 έως 100 mm.

Το σύστημα MICROSPEED επιτρέπει την εκτέλεση πολύ αργών κινήσεων για βελτιωμένο έλεγχο του φορτίου. Μπορεί να ενεργοποιηθεί για όλες τις κινήσεις, μετατρέποντας τις μεγάλες κινήσεις του joystick σε αργές και ακριβείς μετακινήσεις του φορτίου.

Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ (SHOCK LOAD PREVENTION) επιτρέπει την ομαλή παραλαβή/ανύψωση του φορτίου. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης του βαρούλκου παρακολουθεί το φορτίο. Εάν η ανύψωση του φορτίου γίνει απότομα, η ταχύτητα ανύψωσης μειώνεται αυτόματα μέχρι να ανυψωθεί το φορτίο. Έτσι δεν δημιουργούνται κραδασμοί στο φορτίο και στο γερανό, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι φθορές στην ατσάλινη κατασκευή και τα μηχανικά εξαρτήματα του γερανού.

Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ (SLACK ROPE PREVENTION) είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας και παραγωγικότητας κατά τη χρήση ανυψωτικών μέσων, π.χ. ανυψωτικών δοκών. Καθώς κατεβαίνει το φορτίο, το σύστημα μετάδοσης κίνησης του βαρούλκου εντοπίζει πότε το φορτίο έχει ακουμπήσει στο έδαφος και διακόπτει την κίνηση. Τα συρματόσχοινα του βαρούλκου δεν χαλαρώνουν και, κατά συνέπεια, δεν βγαίνουν από το γάντζο και το ανυψωτικό μέσο δεν γέρνει.

Κατά την ανύψωση ενός φορτίου με ταυτόχρονη χρήση δύο γάντζων, ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (HOISTING SYNCHRONIZATION) επιβλέπει και ελέγχει και τους δύο γάντζους, έτσι ώστε να λειτουργούν με την ίδια ταχύτητα, ακόμα κι όταν η φόρτωση των βαρούλκων δεν είναι ισορροπημένη.

Όταν ένα φορτίο είναι μικρότερο από το μέγιστο όριο φορτίου, το ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (EXTENDED SPEED RANGE) επιτρέπει την ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων ανύψωσης και καθόδου. Το διαθέσιμο εύρος ταχυτήτων ανύψωσης επεκτείνεται πέραν των ονομαστικών τιμών. Αυτό το έξυπνο χαρακτηριστικό μειώνει το χρόνο φόρτωσης και αναμονής.

Προηγμένος έλεγχος τοποθέτησης φορτίου και περιοχής για μέγιστη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα

Τα χαρακτηριστικά ελέγχου τοποθέτησης και περιοχής βοηθούν το χειριστή του γερανού να τοποθετήσει το φορτίο με μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια, και να προσαρμόσει την περιοχή εργασίας του γερανού σύμφωνα με τη φυσική διάταξη της γραμμής παραγωγής.

Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (TARGET POSITIONING) επιτρέπει τη ρύθμιση έως 120 προκαθορισμένων τελικών θέσεων και οκτώ αρχικών θέσεων. Ο χειριστής επιλέγει την τελική διεύθυνση του φορτίου και πατάει το κουμπί στοχευμένης τοποθέτησης. Όσο ο χειριστής κρατάει πατημένο το κουμπί, ο γερανός μετακινείται αυτόματα προς την επιλεγμένη τελική θέση. Το βαρούλκο μπορεί να ανυψώσει αυτόματα το φορτίο σε ένα καθορισμένο ύψος διαδρομής. Όταν το φορτίο φτάσει στην τελική θέση, το βαρούλκο το κατεβάζει αυτόματα σε ένα προκαθορισμένο ύψος.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (TARGET POSITIONING) έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την τελική τοποθέτηση του φορτίου με βάση συντεταγμένες Χ-Υ. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την εκτέλεση εργασιών που περιλαμβάνουν στατικά μηχανήματα ή κατασκευές όπου ο χειριστής πρέπει να τοποθετήσει επανειλημμένα πολλά φορτία στα ίδια σημεία. Ο χειριστής μπορεί να καθορίσει έως 16 τελικές θέσεις. Όταν μετακινηθεί το φορτίο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο τοποθέτησης γύρω από την τελική θέση και ο χειριστής πατήσει το κουμπί "τελικής τοποθέτησης", ο γερανός μετακινεί το φορτίο στο κέντρο αυτού του πλαισίου. Έπειτα, αναλαμβάνει ο χειριστής και κατεβάζει το φορτίο με μη αυτόματο τρόπο.

Τα ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (WORKING LIMITS) μπορείτε να τα φανταστείτε ως προσωρινά εικονικά τείχη, στα οποία ο γερανός σταματάει αυτόματα. Με τη βοήθεια των χειριστηρίων, ο χειριστής του γερανού ορίζει ένα όριο για την κίνηση του φορείου, της γερανογέφυρας ή του βαρούλκου, δημιουργώντας έτσι ένα εικονικό τείχος σε κατακόρυφη ή οριζόντια κατεύθυνση. Μπορούν να καθοριστούν αρκετά όρια λειτουργίας για ένα γερανό, ανάλογα με την εκτελούμενη κάθε φορά εργασία, έτσι ώστε να προστατεύονται, παραδείγματος χάριν, τα άτομα που βρίσκονται σε έναν προσωρινό διάδρομο ή τα φορτηγά που φορτώνονται.

Οι ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (PROTECTED AREAS) είναι περιοχές στις οποίες δεν μπορεί να εισέλθει ο γερανός και τις οποίες δεν μπορεί να παρακάμψει ή να προσαρμόσει ο χειριστής. Μπορείτε να καθορίσετε έως 16 ορθογώνιες προστατευόμενες περιοχές, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προστατεύετε τα πολύτιμα μηχανήματα παραγωγής ή τους πολυσύχναστους χώρους εργασίας από πιθανό λάθος του χειριστή.

Για να διαπιστώσετε ποια έξυπνα χαρακτηριστικά είναι κατάλληλα για τον υπάρχοντα ή το νέο γερανό σας, επικοινωνήστε μαζί μας.