Έλεγχοι και προληπτική συντήρηση γερανών

Οι πιστοποιημένοι ελεγκτές και οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί της Konecranes παρέχουν μια ακριβή αξιολόγηση της κατάστασης του εξοπλισμού σας. Κάνουν εκτίμηση των κινδύνων, εντοπίζουν ευκαιρίες βελτίωσης και παρέχουν προτάσεις.

Ένα ενεργό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας. Η προληπτική συντήρηση μπορεί να μειώσει τις διακοπές λειτουργίας και να αυξήσει την αξιοπιστία. Δημιουργούμε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης βάσει του εξοπλισμού, της χρήσης και του κύκλου εργασιών σας.

crane_inspections_and_pm.png

Παγκόσμια προσέγγιση στη διαχείριση των προγραμμάτων συντήρησης

Οι έλεγχοι προληπτικής συντήρησης εντοπίζουν κινδύνους και ευκαιρίες βελτίωσης. Η εκτενής γνώση και εμπειρία μας μάς επιτρέπει να προσαρμόσουμε την προληπτική συντήρηση στις συστάσεις κάθε κατασκευαστή.

Η Περιοδική συντήρηση , όπως οι ρυθμίσεις και η λίπανση, γίνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού σας και τη συμμόρφωση με τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή.

Οι Έλεγχοι Συμμόρφωσης έχουν σχεδιαστεί για σκοπούς συμμόρφωσης με τους τοπικούς κανονισμούς και τις ανάλογες απαιτήσεις. Οι εκπαιδευμένοι ελεγκτές και τεχνικοί μας είναι οι ειδικοί στους οποίους θα στραφείτε για θέματα τοπικών κανονισμών. Σε ορισμένες χώρες, οι κανονισμοί απαιτούν ο έλεγχος να διεξάγεται από τρίτο μέρος.

Αυτές οι απαραίτητες εργασίες ελέγχου και προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνονται στα προϊόντα σέρβις. Ο συνδυασμός των προϊόντων μας δημιουργεί τα Προγράμματα Συντήρησης.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Υπηρεσίες Συντήρησης προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας

Στις περισσότερες χώρες, η Προγραμματισμένη συντήρηση MAINMAN™ της Konecranes συνδυάζει τους ελέγχους προληπτικής συντήρησης με τη συντήρηση ρουτίνας και αποτελεί τη βάση του Προγράμματος προληπτικής συντήρησης CARE. Όπου επιτρέπεται, μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε ελέγχους συμμόρφωσης με βάση τους τοπικούς κανονισμούς και την σχετική νομοθεσία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, η Αξιολόγηση MAINMAN™ είναι ένας έλεγχος προληπτικής συντήρησης που έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει εις βάθος εικόνα της κατάστασης του εξοπλισμού σας. Η Αξιολόγηση MAINMAN αποτελεί τη βάση του Προγράμματος προληπτικής συντήρησης CARE και καλύπτει τις απαιτήσεις των περιοδικών ελέγχων συμμόρφωσης. Παράλληλα με την Αξιολόγηση MAINMAN συνιστάται πάντα η εκτέλεση συντήρησης ρουτίνας.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Μέθοδος ανάλυσης κινδύνων και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ανεξάρτητα από τις εκτελούμενες εργασίες σέρβις, η Μέθοδος Ανάλυσης Κινδύνων και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Konecranes καθορίζει τις αξιολογήσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας.

Τα εξαρτήματα ελέγχονται ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή τους. Όλες οι βλάβες, τα ελαττώματα και οι παραβιάσεις κανονισμών καταγράφονται και εντάσσονται σε μία από τις τρεις κατηγορίες κινδύνων: κίνδυνοι ασφάλειας, παραγωγής ή απροσδιόριστοι κίνδυνοι. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε διάφορες ευκαιρίες βελτίωσης. Αφού καταλήξουμε στις προτεινόμενες ενέργειες, τις συζητάμε μαζί σας.

risk_and_recommendation_method.png

Η συμβουλευτική μας προσέγγιση

Μόνο η Konecranes προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλές σε κάθε βήμα σας. Στα πλαίσια της συμβουλευτικής μας προσέγγισης πραγματοποιούμε τους παρακάτω ελέγχους. 

Αξιολόγηση Ασφάλειας (Safety Review)
Αυτή η αξιολόγηση γίνεται σε επίπεδο εξοπλισμού και σκοπός της είναι να σας ενημερώνει για τις βλάβες ή τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και σχετίζονται με την ασφάλεια, πριν φύγει ο τεχνικός από τις εγκαταστάσεις σας ή πριν επαναφέρετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία.

Αξιολογήσεις κατόπιν Επισκέψεων και Σέρβις
Αυτές οι αξιολογήσεις γίνονται σε επίπεδο εργασίας ή εγκαταστάσεων και σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου και της συντήρησης, τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τις προτεινόμενες ενέργειες.

Επιχειρηματική Αξιολόγηση (Business Review)
Πρόκειται για μια αξιολόγηση του ισχύοντος προγράμματος συντήρησης, η οποία πραγματοποιείται σε επίπεδο επιχείρησης με στόχο να σας παρουσιάσει την απόδοση της επένδυσής σας και να εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση.

our_consultative_approach.png

Πλήρης πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό σας

Η πύλη πελατών είναι ένας τρόπος για να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε σχετικές και ενημερωμένες πληροφορίες σέρβις. Σας επιτρέπει να βλέπετε τις αναφορές ελέγχου και σέρβις καθώς και τα αιτήματα σέρβις και το ιστορικό.

Ανάλογα με το πρόγραμμα σέρβις που έχετε αγοράσει, έχετε online πρόσβαση σε:

• Εξατομικευμένη σύνδεση και δυνατότητα δημιουργίας αιτημάτων σέρβις
• Αιτήματα για σέρβις που δείχνουν τις ανοιχτές, σε εξέλιξη και ολοκληρωμένες εργασίες
• Προγράμματα σέρβις με προγραμματισμένες επισκέψεις ανά εξοπλισμό
• Λίστα ενεργών και προηγούμενων συμφωνιών
• Λίστα εγγεγραμμένου εξοπλισμού, ανά τοποθεσία
• Αναφορές επιλεγμένων ελέγχων και άλλων υπηρεσιών, οι οποίες εκδίδονται από την Konecranes
• Δεδομένα απομακρυσμένων υπηρεσιών TRUCONNECT®

full_access_to_information.png

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργούν συμπληρωματικά στους ελέγχους που πραγματοποιείτε εσείς και στο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης

Υπάρχουν εξαρτήματα στα οποία δεν μπορεί να γίνει έλεγχος χωρίς αποσυναρμολόγηση, κι αυτό μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους. Η Konecranes χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία και μη καταστροφικούς ελέγχους (NDT) για τον εντοπισμό μη εμφανών ελαττωμάτων.

Έλεγχος Μειωτήρων: Αξιολογούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα με χρήση ενδοσκοπίου και ανάλυσης λαδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο μειωτήρας αποσυναρμολογείται προκειμένου να γίνουν μη καταστροφικοί έλεγχοι στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Έλεγχος Συνδέσμων (κόπλερ): Τα κόπλερ είναι εξαρτήματα κρίσιμης σημασίας για την ασφαλή λειτουργία του γερανού και σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να ελεγχθούν.

Έλεγχος Γάντζων: Οι μη καταστροφικοί έλεγχοι (NDT) μπορούν να αποκαλύψουν μη εμφανή ελαττώματα στους γάντζους και τα στελέχη.

Μαγνητικός έλεγχος συρματόσχοινων RopeQ: Τα εσωτερικά καλώδια, οι κλώνοι και οι πυρήνες που δεν είναι άμεσα ορατοί ελέγχονται με μια ηλεκτρομαγνητική συσκευή.

consultation_services.png