You are here

Προγράμματα σέρβις Γερανών

Προγράμματα σέρβις γερανών

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CARE

Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης CARE είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα σέρβις που παρέχουμε. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη βελτίωση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας του εξοπλισμού σας και περιλαμβάνει τη συστηματική υλοποίηση ελέγχων προληπτικής συντήρησης, την εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης, την εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης κινδύνων και παροχής προτάσεων (Risk and Recommendation Method) και τη χρήση της τεχνολογίας απομακρυσμένης παρακολούθησης, όπου υπάρχει η δυνατότητα. Όταν συνδυάζεται με διορθωτική συντήρηση, μετασκευές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, οδηγεί σε μεγιστοποίηση της αξίας του κύκλου ζωής.

Το πρόγραμμα CARE είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Λαμβάνουμε υπόψη τη χρήση των γερανών, το περιβάλλον λειτουργίας, την ταξινόμηση των απαιτήσεων, τις συστάσεις του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς.

Προκειμένου να σας βοηθάμε να λαμβάνετε άμεσες και αξιόπιστες αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη συντήρηση, εξετάζουμε μαζί σας τα ευρήματα του ελέγχου, τους κινδύνους κατά σειρά προτεραιότητας και τις προτεινόμενες ενέργειες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες Συμβουλευτική Προσέγγιση και Προγραμματισμένη συντήρηση MAINMAN.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMMITMENT Ή ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMPLETE

COMMITMENT

Εάν αναζητάτε μια πιο ολοκληρωμένη σύμβαση συντήρησης, που θα υπερβαίνει την προληπτική συντήρηση, προτείνουμε το πρόγραμμα συντήρησης COMMITMENT. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την εξωτερική ανάθεση μεγάλης γκάμας εργασιών συντήρησης. Κάθε σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο του προγράμματος COMMITMENT περιλαμβάνει, κατά κανόνα, εργασίες προληπτικής συντήρησης, περιοδικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν φθαρεί, προεγκεκριμένες επισκευές και πρόσθετα προϊόντα σέρβις που ανταποκρίνονται στις μοναδικές συνθήκες των εγκαταστάσεων και των εργασιών σας. Προϋπόθεση για κάθε σύμβαση για το πρόγραμμα COMMITMENT είναι η εκπόνηση μιας λεπτομερούς μελέτης επιτευξιμότητας και, όπου απαιτείται, η διενέργεια επισκευών προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού.

COMPLETE

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMPLETE είναι το πλέον εξατομικευμένο πρόγραμμα σέρβις. Έχει σχεδιαστεί για τους πελάτες που θέλουν να αναθέσουν εξωτερικά το σύνολο των εργασιών συντήρησης, αλλά και το χειρισμό του εξοπλισμού τους. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Konecranes συνεργάζεται με τον πελάτη προκειμένου να προσδιορίσει τους βασικούς στόχους χειρισμού και απόδοσης σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες. Κατά κανόνα, κάθε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMPLETE βασίζεται σε μια μακροχρόνια σύμβαση και, κατά συνέπεια, προϋποθέτει την ολοκλήρωση λεπτομερούς διαδικασίας αξιολόγησης με αμοιβαία συμφωνημένους όρους.

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CONDITION Ή CONTACT

CONDITION

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων CONDITION έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθάει με θέματα συμμόρφωσης με τις τοπικές, νομικές απαιτήσεις και να υποστηρίζει την εσωτερική σας ομάδα συντήρησης. Οι έλεγχοι παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ελλείψεις και τις παραβιάσεις, όπως αυτές καθορίζονται με βάση τους κανονισμούς και τη δική σας εμπειρία. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα CONDITION σάς παρέχει πρόσβαση στην εξειδίκευση που διαθέτουμε στον τομέα της συμμόρφωσης μέσω online αναφορών και σας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε και τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας, εφόσον χρειαστεί.

CONTACT

Το πρόγραμμα CONTACT αποτελεί το βασικότερο πρόγραμμα σέρβις κατά παραγγελία, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για έκτακτες επισκευές, ανταλλακτικά, αντιμετώπιση βλαβών και άλλες ανάγκες. Οι ομάδες μας έχουν καταρτιστεί έτσι ώστε να κατανοούν τις μοναδικές απαιτήσεις κάθε μοντέλου γερανού, ανεξάρτητα από τον αρχικό κατασκευαστή του, και να παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού (ΟΕΜ). Για την ακρίβεια, τα δύο τρίτα των γερανών για τους οποίους παρέχουμε υπηρεσίες σέρβις είναι άλλων κατασκευαστών. Με το πρόγραμμα CONTACT, μπορούμε να σας αποδεικνύουμε την αξία μας σε κάθε συναλλαγή μας.

Για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σέρβις, επικοινωνήστε μαζί μας.