You are here

Βιομηχανικό Internet

Στην Konecranes, το όραμά μας είναι να δημιουργούμε έξυπνα μηχανήματα, που έχουν επίγνωση της λειτουργικής τους κατάστασης και συνδέονται σε δίκτυο ώστε να παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας υψηλότερη ασφάλεια και παραγωγικότητα.

Βιομηχανικό Internet: Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση

Ο πυρήνας του βιομηχανικού Internet βρίσκεται σε μια σειρά αισθητήρων, οι οποίοι συνεργάζονται προκειμένου να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς. Λειτουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο, παρέχουν δυνατότητες τις οποίες δεν μπορούσαμε καν να διανοηθούμε μέχρι πρόσφατα.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η παραγωγικότητα αύξανε κατά πολύ μικρά ποσοστά και η βελτίωση των προτύπων διαβίωσης ήταν εξίσου αργή. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε πριν από 200 χρόνια περίπου, με την έλευση της μηχανικής παραγωγής. Η μυϊκή δύναμη, είτε των ανθρώπων είτε των ζώων, αντικαταστάθηκε από τη μηχανική ισχύ. Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε το 1870, όταν τέθηκε σε λειτουργία ο πρώτος ιμάντας μεταφορών σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας κρεάτων στο Σινσινάτι της πολιτείας Οχάιο, στις ΗΠΑ, δίνοντας το έναυσμα για μαζική παραγωγή με καταμερισμό εργασιών με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών ξεκίνησε στα μισά της δεκαετίας του 1970 και τώρα, με την άνοδο του βιομηχανικού Internet, μπαίνουμε πλέον σε μια νέα εποχή. Ορισμένοι αναφέρονται ήδη σε αυτή την περίοδο ως την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ή Industry 4.0.

Το βιομηχανικό Internet αφορά την ενσωμάτωση δικτυακών αισθητήρων και λογισμικού στα μηχανήματα. Δεν συνεπάγεται μόνο τη συνολική μεταμόρφωση της παγκόσμιας βιομηχανίας, αλλά επηρεάζει και πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος που πολλοί από εμάς κάνουμε τη δουλειά μας. Το βιομηχανικό Internet θα φέρει αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αεροπορία, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η ενέργεια, το πετρέλαιο και το αέριο, και οι υγειονομικές υπηρεσίες. Επίσης, υπόσχεται μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες ποιοτικά θέσεις εργασίας και βελτιωμένα πρότυπα διαβίωσης, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας.

Οι τρεις διαστάσεις του βιομηχανικού Internet

Το βιομηχανικό Internet συνδυάζει τις βελτιώσεις δύο παλαιότερων επαναστάσεων: τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, τους στόλους και τα δίκτυα που γεννήθηκαν με τη βιομηχανική επανάσταση και τις καινοτομίες στα συστήματα υπολογιστών, πληροφορικής και επικοινωνίας που έφερε η πολύ πιο πρόσφατη επανάσταση του Internet.

Ο πυρήνας του βιομηχανικού Internet αποτελείται από τρία επιμέρους στοιχεία
Έξυπνα μηχανήματα: νέες μέθοδοι σύνδεσης των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων, των στόλων και των δικτύων μέσω προηγμένων αισθητήρων, μέσων ελέγχου και εφαρμογών λογισμικού.
Προηγμένες αναλύσεις: αξιοποίηση δυνατοτήτων, όπως η δύναμη των αναλύσεων, οι αλγόριθμοι πρόβλεψης, η αυτοματοποίηση και η βαθιά εξειδίκευση στην επιστήμη των υλικών και στην ηλεκτρολογία-μηχανολογία, με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα μηχανήματα και τα μεγαλύτερα συστήματα.
Εργαζόμενοι: δυνατότητα επικοινωνίας των εργαζομένων ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρίσκονται, — σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, νοσοκομεία ή εν κινήσει —, προκειμένου να προωθούνται η ευφυέστερη σχεδίαση, λειτουργία και συντήρηση, να παρέχονται υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας και να διασφαλίζεται υψηλότερη ασφάλεια.

Συνδέοντας έξυπνες συσκευές, εγκαταστάσεις, στόλους και δίκτυα με τους εργαζόμενους, είτε αυτοί βρίσκονται στον εργασιακό τους χώρο είτε εν κινήσει, δημιουργούνται νέες δυνατότητες βελτιστοποίησης των διαδικασιών και αναπτύσσεται η απαιτούμενη δυναμική για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, κατ' αυτόν τον τρόπο, αλλάζει η ισορροπία του ανταγωνισμού και ωθούνται να προσαρμοστούν γρήγορα και οι υπόλοιποι βιομηχανικοί κλάδοι, εφόσον θέλουν να επιβιώσουν. Ο ρυθμός αυτής της διαδικασίας διαφέρει ανάλογα με το βιομηχανικό κλάδο, αλλά τα αποτελέσματα θα γίνουν αισθητά σε πιο ευρεία κλίμακα σε επίπεδο οικονομίας, καθώς αυξάνεται το ποσοστό υιοθέτησης των νέων λύσεων.

Industrial Internet Now - ένα online forum που πραγματεύεται τρόπους με τους οποίους το βιομηχανικό Internet θα αλλάξει τον τομέα του χειρισμού των υλικών.