Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η Konecranes χρησιμοποιεί κορυφαία τεχνολογία και εκπαιδευμένους ειδικούς προκειμένου να παρέχει μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες εξετάζουν σε βάθος το γερανό σας και τα εξαρτήματά του. Ορισμένες από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής: Έλεγχος Μειωτήρων, Μαγνητικός Έλεγχος Συρματόσχοινων RopeQ™, Μελέτη Αξιοπιστίας Γερανού (Crane Reliability Study), Συλλογή Στοιχείων Γεωμετρίας CraneQ™, Συλλογή Στοιχείων Τροχιών Κύλισης RailQ™ και Εκπαίδευση Χειριστή.

consultation_services.jpg